top of page
 גלריה לאמנויות המסך
WILD GALLERY

מטרת הגלריה – שיח על שפה קולנועית מטפורית המשלבת בין סיפור, דימוי וזמן

הדגש של הגלריה הוא על תהליך היצירה. תהליך יצירה של אומנויות המסך יכול להכיל מילה, דימוי וסאונד בכל צורה בה בוחר האמן. תערוכות בגלריה ישלבו בין היצירה על המסך לבין יצירות נוספות אשר מהוות תוצאה של תהליך העבודה והחשיבה של האמן/ית. 

bottom of page