top of page
בנוסף לכך, העמותה פותחת גלריה לאמנויות המסך WILD GALLERY

מטרת הגלריה – שיח על שפה קולנועית מטפורית המשלבת בין סיפור, דימוי וזמן.

הדגש של הגלריה הוא על תהליך היצירה.

תהליך יצירה של אומנויות המסך יכול להכיל מילה, דימוי וסאונד בכל צורה בה בוחר האמן.

התערוכות בגלריה ישלבו בין היצירה על המסך

לבין יצירות נוספות אשר מהוות תוצאה של תהליך העבודה והחשיבה של האמן/ית. 

ב-26 באוקטובר תפתח תערוכה זוגית ראשונה ''Anima Verite'' בה יציגו שתי במאיות אנימציה ניסיונית את ראייתן את העולם.

bottom of page